Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.12.iii Weten ('zich kunnen herinneren')
Verder lezen
Uitsluitend regionaal (beperkt tot Belgisch Nederlands) is de betekenis 'zich kunnen herinneren', 'nog weten dat', 'weet hebben van'. Dit weten wordt alleen in voltooide tijden gebruikt (als vervangende infinitief). Het werkwoord wordt gecombineerd met een infinitief zonder te. Het lijdend voorwerp van de zin is tevens geïmpliceerd onderwerp van die infinitief.
1Ik heb hem nog in een orkest weten spelen. (= 'Ik kan me nog herinneren dat hij in een orkest speelde', 'Ik heb nog meegemaakt dat hij in een orkest speelde')regionaal
2Ik heb hem daar nog weten wonen. (= 'Ik weet nog dat hij daar woonde')regionaal
3We hebben ze nooit naar de kerk weten gaan. (= 'We hebben nooit meegemaakt, we kunnen ons niet herinneren dat ze (ooit)...')regionaal
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links