Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.4.2 De vormen
Verder lezen
De wederkerige voornaamwoorden kunnen onderscheiden worden in zelfstandige en niet-zelfstandige. De niet-zelfstandige vormen worden gevormd door toevoeging van een (genitief-)s aan de zelfstandige. Het vormenbestand is zeer beperkt, zoals uit schema 5. 6 blijkt.
schema 5.6: De wederkerige voornaamwoorden. 1
zelfstandig niet-zelfstandig
elkaar elkaars
mekaar mekaars
elkander elkanders
1 Zie toelichting in de tekst.
De vormen mekaar en mekaars zijn beperkt tot informeel taalgebruik. Vooral in Belgisch Nederlands worden ze ook in geschreven taal gebruikt. Dit gebruik kan als regionaal gekenschetst worden. De vormen elkander en elkanders behoren tot formeel taalgebruik.
Omdat er dus (in de standaardtaal) eigenlijk maar één wederkerig voornaamwoord bestaat (met daarnaast twee niet-standaardtalige varianten), zal in het vervolg van deze paragraaf in plaats van 'het wederkerig voornaamwoord' meestal kortheidshalve alleen maar 'elkaar(s)' gebruikt worden.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links