Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.2.1.i Hebben en zijn met een voltooid deelwoord
Verder lezen
De verplicht groepsvormende werkwoorden hebben en zijn worden gebruikt voor de vorming van de voltooide werkwoordstijden (voor de keuze tussen hebben en zijn zie men [2.3.2.8/iv]). In deze functie worden hebben en zijn hulpwerkwoorden van tijd genoemd.
In groepen die uit een vorm van hebben of zijn en een zelfstandig werkwoord (of een koppelwerkwoord) bestaan, vereist het hulpwerkwoord altijd een voltooid deelwoord als aanvulling, bijv.:
1Wie heeft dat boek geschreven?
2Ik had het al gehoord.
3Volgens de dokter is ze gestikt.
4Ze waren met de trein gekomen.
Ook in sommige complexere werkwoordgroepen wordt in de voltooide tijden een deelwoord gebruikt. Het betreft verbindingen van (ge)raken of krijgen met een deelwoord (zie [18.5.2.4/i]) of vaste combinaties zoals begraven liggen, opgescheept zitten etc. (zie [18.5.2.4/iii]) - in dergelijke gevallen komen dan dus twee deelwoorden voor - en verbindingen van groepsvormende werkwoorden met aan het + infinitief (zie [18.5.5]) of een voorzetsel + infinitief (zie [18.5.6]) als aanvulling. Voorbeelden zijn respectievelijk:
5Gelukkig hebben we niet al te lang met die lastposten opgescheept gezeten.
6Zijn jullie gisteravond nog lang aan het afwassen geweest?
7Ze waren zondagmiddag zoals gewoonlijk uit wandelen gegaan.
In heel wat drie- en meerledige werkwoordgroepen echter kan juist géén deelwoord als aanvulling bij hebben of zijn optreden. In ii wordt aangegeven wanneer dat het geval is.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links