Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.3.2.8.iv.d.2 Vergeten
Verder lezen
Het werkwoord vergeten kan zowel met hebben als met zijn vervoegd worden. De voorkeur voor een van beide hulpwerkwoorden verschilt naargelang van de betekenis van vergeten.Hebben wordt vooral gebruikt als vergeten betekent 'er niet aan denken te...; verzuimen te...'. In toenemende mate wordt in deze betekenis echter ook zijn gebruikt, vooral in gesproken taal, maar dit gebruik is nog niet voor iedereen aanvaardbaar. Er hoeft evenwel geen bezwaar tegen gemaakt te worden. Voorbeelden zijn:
1Ik heb/ben mijn paraplu vergeten.
2Hij heeft/is weer eens vergeten zijn boterhammen in zijn tas te doen.
Door het gebruik van hebben komt de nadruk te liggen op een min of meer actieve betrokkenheid van het onderwerp bij de genoemde werking. Vervoeging met hebben wordt bevorderd door het voorkomen van de bijwoordelijke bepaling (nog) nooit en/of als vergeten zelf groepsvormend gebruikt is [18.5.4.16]. Vergelijk respectievelijk met 3 en 4:
3Ik heb nog nooit mijn paraplu in de tram vergeten. (= 'verzuimd mee te nemen')
4Hij heeft weer eens zijn boterhammen in zijn tas vergeten te doen.
Zijn is het normale hulpwerkwoord als vergeten betekent 'uit het geheugen kwijtraken':
5Hij is de naam van die beroemde taalkundige vergeten.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links