Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
10.3.1 Inleiding
Verder lezen
Onderschikkende voegwoorden verbinden twee syntactisch ongelijksoortige taalelementen. Meestal zijn dit een rompzin en een bijzin met achter-pv. In de overige subparagrafen zullen voorzover nodig bijzonderheden over de door onderschikkende voegwoorden ingeleide bijzinnen worden vermeld, alsook welke andere taalelementen dan rompzin en bijzin door een onderschikkend voegwoord verbonden kunnen worden.
Bij de onderschikkende voegwoorden zijn er enkele die vrijwel alleen een verbindende functie en nauwelijks 'eigen betekenis' hebben; ze worden ' grammatisch verbindend' genoemd. De overige voegwoorden duiden ook de aard aan van het verband dat ze leggen. Ze worden naar de aard van dat verband benoemd: voegwoorden van tijd, voegwoorden van causaliteit, enz.
In de titels van de subparagrafen worden alle daarin behandelde voegwoorden en voegwoordelijke uitdrukkingen vermeld. Als overkoepelende term voor deze verbindende taalelementen wordt in de titels kortheidshalve alleen 'voegwoord' gebruikt.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links