Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.3.12 Splintersamenstellingen
We spreken van een splinter als er sprake is van een verkort deel van een woord dat in principe dezelfde betekenis draagt als het volledige woord. Een splintersamenstelling bestaat uit een splinter en een woord, of uit twee splinters. Voorbeelden van splinters en hun gebruik in samengestelde substantieven zijn:
Tabel 1. Samenstellingen met een splinter links
woord splinter splintersamenstelling
digitaal digi digi-loket
documentaire docu docu-drama
Europa Euro Euro-parlement
religie reli reli-pop
flexibel flex flex-contract
maximum maxi maxi-jurk
minimum mini mini-rok
promotie promo promo-clip
Er zijn ook samenstellingen waarin het tweede deel een splinter is:
De /a/ in halvanaise en stripaholic kan worden beschouwd als een overgangsklank die een botsing van twee medeklinkers voorkomt.
Tabel 2. Samenstellingen met een splinter rechts
woord1 woord2 woord1 + splinter2
half mayonaise halv-a-naise
mono bikini mono-kini
shoarma hamburger shoarma-burger
strip alcoholic strip-a-holic
Samenstellingen kunnen ook uit twee splinters bestaan. Ze kunnen dan ook als samensmeltingen beschouwd worden. Voorbeelden zijn:
Tabel 3. Samenstellingen met twee splinters
woord1 woord2 splintersamenstelling
concurrent collega concu-llega
digitaal analfabeet digi-beet
stagnatie inflatie stag-flatie
Dit type woordvorming heeft een duidelijk opzettelijk en soms speels karakter.
Literatuur
Van den Toorn (1988a), Meesters (2004), Hamans (2021).
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links