Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.1.1.3 Verdelende aaneenschakeling
Verder lezen
Het verdelend aaneenschakelend verband komt voor wanneer over dezelfde zelfstandigheid of groep zelfstandigheden meerdere uitspraken worden gedaan die elk slechts voor een deel daarop betrekking hebben. Voorbeeld:
1Soms lacht hij als een waanzinnige en soms huilt hij als een kind.
Dikwijls wordt dit verband tot stand gebracht door de combinatie van en met een van de dubbele voegwoordelijke bijwoorden deels-deels, eensdeels-anderdeels, enerzijds-anderzijds of met de groep aan de ene kant-aan de andere kant:
2Deels uit wrok en deels uit geldzucht heeft hij die moord bedreven.
3Het zijn de gedeeltelijk vervallen en gedeeltelijk herrijzende praalgebouwen van het beroemde huis van Borromini.
4Enerzijds haat hij haar en anderzijds kan hij haar niet missen.
De leden noemen geheel of gedeeltelijk tegengestelde begrippen, eigenschappen, situaties, enz. Daardoor kan hier ook vaak het voegwoord maar worden gebruikt (zie [25.6.1.2]). Ook nevenschikking zonder voegwoord of reeksvormer is zeer gebruikelijk (zie [25.13]).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links