Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
23.5.1 Inleiding
Verder lezen
In ruime zin behoren tot de uitroepende zinnen alle volledige en onvolledige zinnen die op luide toon worden uitgesproken en in geschreven taal meestal van een uitroepteken voorzien zijn. Naar de communicatieve functie kunnen het mededelende, vragende, maar vooral bevelende zinnen zijn. Een gemeenschappelijk kenmerk van uitroepende zinnen is dat ze uitdrukking geven aan een vorm van emotie, zoals verbazing, ergernis of schrik. Enkele voorbeelden van uitroepende zinnen zijn:
1Het zal je maar overkomen!
2Waar haalt ze het vandaan!
3Ga toch weg!
Sommige uitroepende zinnen hebben speciale grammaticale kenmerken. Enkele types komen aan de orde in de volgende subparagraaf. Hier vermelden we alleen nog dat ook tussenwerpsels als uitroepende zin kunnen fungeren, bijv.:
4Au!
5Pst!
6Bah!
Voor de behandeling van de tussenwerpsels zie men [11].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links