Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.9.3 De achtervoegsels -schap en -dom
Met het secundair beklemtoonde achtervoegsel, of suffix -schap kunnen abstracte afleidingen gevormd worden op basis van een substantief, werkwoord, of adjectief.
-Schap wordt ook gebruik voor de vorming van zaaknamen als waterschap.
Ze variëren wat betreft hun genus. Afleidingen op basis van een substantief met neutraal genus geven vaak een waardigheid aan:
1(het) kampioenschap, koningschap, leraarschap, pausschap
(de) ballingschap, vijandschap, vriendschap
Op basis van een werkwoord (infinitief of stam) zien we woorden als
2(de) nalátenschap, rekenschap, weddenschap, wetenschap
Op basis van een adjectief zijn bijvoorbeeld de volgende woorden gevormd:
3(de) beterschap, dronkenschap, gevangenschap, zwangerschap
Deze woorden duiden een bepaalde toestand aan. Ook enkele afleidingen op -dom, bijv. ouderdom, rijkdom, hebben deze betekenis en dit genus.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links