Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.7.3.iv Eindgroepen met vier of meer werkwoorden
Verder lezen
Aangezien het voltooid en het passief deelwoord in de eindgroep vrij plaatsbaar zijn, kan herkozen in 1 in principe op iedere plaats na voorzitter staan:
1Ik denk dat hij wel bij iedere bestuurswisseling tot voorzitter herkozen zou hebben willen blijven worden.
Dit is uiteraard een theoretisch voorbeeld. In de praktijk zal een eindgroep met een deelwoord zelden of nooit uit meer dan vier werkwoorden bestaan. Voorbeelden met vier werkwoorden in de eindgroep zijn:
2aAls hij geluierd zou blijken te hebben (had hij zeker straf gekregen).
bAls hij zou blijken te hebben geluierd (had hij zeker straf gekregen).
cAls hij zou geluierd blijken te hebben (had hij zeker straf gekregen).
dAls hij zou blijken geluierd te hebben (had hij zeker straf gekregen).
3aDe kans is groot dat de werkzaamheden gestaakt zullen moeten worden.
bDe kans is groot dat de werkzaamheden zullen moeten worden gestaakt.
cDe kans is groot dat de werkzaamheden zullen gestaakt moeten worden.
dDe kans is groot dat de werkzaamheden zullen moeten gestaakt worden.
4aZe betoogden dat die ijver meer aangemoedigd zou moeten worden.
bZe betoogden dat die ijver meer zou moeten worden aangemoedigd.
cZe betoogden dat die ijver meer zou aangemoedigd moeten worden.
dZe betoogden dat die ijver meer zou moeten aangemoedigd worden.
Geen van de plaatsingsmogelijkheden is in de standaardtaal volstrekt uitgesloten, maar alleen de (a) - en de (b) -volgorde, dus die met het deelwoord aan het begin of aan het eind van de eindgroep, zijn algemeen gangbaar. De frequentie waarmee de (c) - en (d) -volgordes gebruikt worden, is in de verschillende delen van het taalgebied niet hetzelfde.
Tussenplaatsing zoals in de (d) -varianten is vooral in België gebruikelijk. Wat de keuze tussen voorop- en achteropplaatsing betreft kunnen de onder ii 1 vermelde ritmische factoren een rol spelen (vergelijk in dit verband zin 3 met een niet-samengesteld werkwoord en zin 4 waarin het deelwoord een scheidbaar werkwoord is). Achteropplaatsing komt met name in journalistiek taalgebruik voor.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links