Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.21 De bepaling van bevestiging
Verder lezen
1
De bepaling van bevestiging bevestigt meer of minder nadrukkelijk de inhoud van de zin. Meestal is in de context expliciet of impliciet een tegenstelling aanwezig. De bepaling van bevestiging kan als een pendant van de bepaling van ontkenning beschouwd worden. Gewoonlijk spreekt men kortweg van bevestiging of affirmatie.
2
De bepaling van bevestiging wordt uitgedrukt door het beklemtoonde bijwoord wel, eventueel versterkt door beslist, inderdaad, juist en dergelijke. Voorbeelden:
1(Gisteren was ik thuis, maar) vandaag ben ik wel naar mijn werk geweest.
2Jazeker meneer, mijn dochter is vanmorgen wel naar school gegaan.
3Jullie denken natuurlijk dat opa niet van popmuziek houdt, maar daar houdt hij juist wel van.
De bepaling van bevestiging heft in veel gevallen ontkenningen (duidelijk uit context of situatie) op. Zo is 1 te begrijpen als:
4(Gisteren was ik thuis, maar) vandaag ben ik niet niet naar mijn werk geweest.
dat wil zeggen 'het is (vandaag) niet zo, dat ik niet naar mijn werk geweest ben'.
Vergelijk nog de uitspraken van a en b in het volgende voorbeeld:
5A: Dat Piet gek is? Dat heb ik niet gezegd. B: Dat heb je niet niet gezegd.
dat wil zeggen 'dat heb je wel gezegd'. In zulke gevallen is wel te begrijpen als niet x niet.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links