Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.2.11.2 Het achtervoegsel -abel
Met behulp van het achtervoegsel -abel kunnen adjectieven afgeleid worden van werkwoorden op -er(en); het achtervoegsel komt in de plaats van -eer, bijv.: accepteren - acceptabel, discuteren - discutabel. De betekenis van deze adjectieven kan omschreven worden als 'de handeling genoemd door het werkwoord kunnende ondergaan', bijv. acceptabel 'geaccepteerd kunnende worden'. In de afleidingen ligt de hoofdklemtoon op de eerste lettergreep van het achtervoegsel, want de laatste lettergreep bevat een sjwa, die niet beklemtoonbaar is. Voorbeelden zijn verder:
1adorabel, exploitabel, memorabel, presentabel, rendabel, reparabel, subsidiabel, transportabel, variabel
In het adjectief convertibel bij het werkwoord converteren treedt de allomorf -ibel op.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links