Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
16.3.1.3 Preciserende (na)bepalingen
Verder lezen
Voorbeelden met een plaatsaanduidend bijwoord als kern van de constituent zijn:
1daar boven
2hier beneden
3overal elders
In deze constituenten kan het tweede bijwoord als een nadere precisering van het eerste opgevat worden (vergelijk met [16.3.2]). Het draagt telkens het accent. Overigens kunnen dergelijke verbindingen naargelang van de context ook anders geïnterpreteerd worden. Ligt het accent op het eerste bijwoord, dan bepaalt dit het erop volgende bijwoord:
4híer beneden (en niet dáár beneden)
5óveral elders (en niet zo maar ergens)
In het volgende geval is maar één interpretatie mogelijk (met ergens als kern):
6ergens ánders
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links