Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2 Afleiding
Er zijn veel processen voor de afleiding van substantieven, zowel door middel van prefigering als door middel van suffigering, circumfigering en klankverandering. Het aantal inheemse prefixen, zoals on-, is relatief beperkt, maar er zijn heel wat prefixen van uitheemse afkomst, zoals super-.
Sommige uitheemse morfemen, zoals bio in biochemie, kunnen ook opgevat worden als confixen. Confixen zijn gebonden morfemen van uitheemse (Latijnse of oud-Griekse) afkomst die een duidelijke eigen betekenis hebben (in het geval van het confix bio is dat ‘leven’), en kunnen combineren met andere gebonden morfemen, zoals loog in bioloog. Zo vormen ze neoklassieke samenstellingen.
Kenmerk van de hier besproken prefixen is dat ze doorgaans ook aan adjectieven kunnen worden aangehecht, zodat er dan adjectieven worden afgeleid (vergelijk het substantief onzin met het adjectief onaardig, beide met het prefix on-). Het prefix ge- is hierop een uitzondering.
Er is een groot aantal suffixen die gebruikt worden om substantieven af te leiden, zowel inheemse als uitheemse. Zo kunnen van het adjectief stabiel zowel stabielheid (met het inheemse suffix -heid) als stabiliteit (met het uitheemse suffix -iteit) worden afgeleid. Werkwoorden zijn ook vaak input voor substantivering, zoals in stabilisering en stabilisatie, gevormd met respectievelijk het inheemse suffix -ing en het uitheemse suffix -atie.
Daarnaast wordt het circumfix ge-…-te gebruikt om substantieven met een collectieve betekenis te maken, zoals geboomte.
Ook zijn er substantieven die zijn afgeleid door middel van klankverandering, zoals slot van het werkwoord sluiten.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links