Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.2.1 Betekenis en gebruik
Verder lezen
De voegwoorden alsmede en alsook, die alleen in formeel taalgebruik voorkomen, worden gebruikt om een nadrukkelijk aaneenschakelend verband uit te drukken (zie [25.1.1.4]). Ze betekenen 'en ook'. Voorbeelden:
1De geleerde moest zijn theorie alsmede zijn bewijsmateriaal verdedigen.formeel
2Ik heb zijn moeder alsook de hare ontmoet.formeel
De nevenschikkingen met alsmede en alsook zijn altijd distributief. Vergelijk:
3De stoelen alsmede de tafel dienen hersteld te worden.formeel
4De stoelen alsmede de tafel horen bij elkaar.uitgesloten
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links