Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.2.1.7 Het voorvoegsel om-
Werkwoorden met het voorvoegsel, of prefix, om- hebben de volgende betekenis gemeen: 'de werking die door het basiswerkwoord wordt aangeduid, wordt zodanig op een zaak gericht, dat ze die zaak helemaal omsluit'.
Verder lezen
Voorbeelden van prefixwerkwoorden met om- zijn:
1ombrúísen, omfládderen omklémmen, omschíjnen, omspóélen, omvátten
Het procedé is enigszins productief. Dergelijke werkwoorden behoren vaak tot de formele taal of zijn archaïsch. We illustreren het gebruik van zulke werkwoorden met de volgende zinnen:
2Met beide armen omklemde het kind zijn moeder.
Een vlak van wit zand omspoelt een archipel van rotsen.
Het tweede alternatief omvat uitbreiding op natuurgebied.
Naast prefixwerkwoorden met om- zijn er ook samenkoppelingen met om. Er is vaak een betekenisverschil en daarnaast is er een grotere variatie in betekenis bij de samenkoppelingen. Bij prefixwerkwoorden wordt de zaak waarop de handeling zich richt geheel omsloten, terwijl de samenkoppeling aangeeft dat iets in een kring wordt geplaatst. Vergelijk het gebruik van prefixwerkwoorden en samenkoppelingen in de volgende woordgroepen:
Bron De Vries (1975: 141).
Tabel 1. Prefixwerkwoorden en samenkoppelingen met om
prefixwerkwoord samenkoppeling
het lichaam omhángen een schort ómhangen
het middel omsnóeren een riem ómsnoeren
het hoofd omwíkkelen een doek ómwikkelen
het hoofd omwínden een doek ómwinden
Bij een werkwoord als omcirkelen kan sprake zijn van afleiding van het substantief cirkel, of van het conversiewerkwoord cirkelen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links