Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.5.1 Inleiding
Verder lezen
1
Het ondervindend voorwerp is een zinsdeel dat bij bepaalde werkwoordelijke en naamwoordelijke gezegdes kan of moet voorkomen en de zelfstandigheid - meestal een of meer personen - aanduidt die de door het gezegde uitgedrukte werking ondervindt. Een voorbeeld is me in (1a). Het ondervindend voorwerp onderscheidt zich van het lijdend voorwerp doordat het ook bij naamwoordelijke gezegdes kan voorkomen en geen onderwerp in een passieve zin kan worden, zoals in (1b):
1aHet verbaast me dat je nog steeds aan het werk bent.
bIk word erdoor verbaasd dat je nog steeds aan het werk bent.uitgesloten
Het ondervindend voorwerp vertoont verwantschap met het indirect object, maar onderscheidt zich ervan, evenals van het voorzetselvoorwerp, doordat het nooit in de vorm van een voorzetselconstituent optreedt.
2
In een enkelvoudige zin komt altijd maar één ondervindend voorwerp voor. Het wordt meestal niet met andere voorwerpen gecombineerd; een enkele keer kan het samen met een oorzakelijk voorwerp voorkomen (zie [20.7]).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links