Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.3.iv.a Komen met een infinitief zonder te
Verder lezen
Het groepsvormende komen dat met een infinitief zonder te verbonden wordt, heeft drie gebruiksmogelijkheden:
 1. In de betekenis 'zich verplaatsen' (= 'komen om te...', 'komen en...') kan het met verschillende infinitieven gecombineerd worden:
  1Mijn petekind komt bij me logeren. ('Komt en logeert bij me')
  2Komen jullie eten! ('Komen jullie om te eten')
  3Mieke is naar ons huisconcert komen luisteren. ('Mieke is gekomen om te luisteren')
 2. Met een bewegingswerkwoord zonder noodzakelijke toevoeging. Het bewegingswerkwoord geeft aan op welke manier het 'komen' plaatsvindt:
  4Ik ga meestal met de trein, maar Henk komt altijd vliegen.
  5Sabine is helemaal komen lopen.
 3. Met een bewegingswerkwoord met noodzakelijke toevoeging. In plaats van de infinitief kan ook het voltooid deelwoord van dat bewegingswerkwoord gebruikt worden. De verschillende mogelijkheden worden beschreven in [18.5.3], waarnaar hier verwezen wordt. We volstaan hier met een voorbeeld:
  6Zonder kloppen kwam hij de kamer binnenlopen/binnengelopen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links