Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.5.3.3.ii.1 Weglating van het inleidende woord
Verder lezen
Behalve in nevenschikkingen met reeksvormers kan het inleidende woord weggelaten worden. Voorbeelden:
1Je bent hier niet gekomen om liedjes te zingen en (-) grapjes te maken.
2Ik heb een heer gekend die rijk was maar (-) het toch te veel vond om een gulden aan de armenzorg te spenderen.
3Dat gebeurt vooral op het platteland waar veel vroeger wordt opgestaan en (-) veel grondwerk voorkomt.
4Als we een Duits dictee hadden gehad en (-) de luie leraar de blaadjes liet ruilen, kwam er meestal niet veel van de correctie terecht.
5Toch bleef ik in de spiegel kijken toen de deur openging en (-) er een corpulente meneer binnenkwam.
6De dichter zoekt de woorden tot deze plotseling in hem beginnen op te rijzen en (-) zij hem zoeken en meenemen.
Als het inleidende woord in de bijzin een zinsdeelfunctie vervult, moet die functie in beide leden identiek zijn (zie(27.5.1, regel 1[3])). In de volgende zin kan het betrekkelijk voornaamwoord die dan ook niet weggelaten worden, aangezien het in het ene lid lijdend voorwerp is en in het andere onderwerp:
7De agressieve bedoelingen echter die we eerst niet wilden zien en die blijven bestaan zolang het regime zich handhaaft, vormen wel degelijk een belangrijke factor.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links