Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
16.4 Complementen binnen de bijwoordelijke constituent
Verder lezen
Het bijwoord anders evenals de comparatiefvorm vaker kunnen een complement bij zich krijgen dat ingeleid wordt door het voegwoord dan (of als; zie hiervoor [10.3.14.5]) en een vergelijking uitdrukt (vergelijk [15.4.4]). Voorbeelden zijn:
1(Ze doen het) anders dan daarstraks.
2(Ik zie hem) vaker dan jou.
Bij bijwoorden die niet in een comparatiefvorm staan, kan het voorgeplaatste bijwoord zo of even gebruikt worden in combinatie met een door het voegwoord als ingeleid complement. Een dergelijke constituent omsluit dan de kern van de grotere bijwoordelijke constituent, bijv.:
3zo (vaak) als maar mogelijk is
Complementen ingeleid door een voegwoord hoeven niet steeds meteen op het kernwoord te volgen. Ze kunnen verderop in de zin staan (zie [21.7.3.2/ii]), bijv.:
4(Ze bleken het) anders (te doen) dan daarstraks.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links