Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
17.1.6 Andere constituenten
In deze subparagraaf geven we voorbeelden van drie typen constituenten die ook als complement van een adpositie kunnen fungeren, zij het in beperkte mate: bijwoordelijke constituenten, adjectivische constituenten en telwoorden.
Verder lezen
Bijwoordelijke constituenten
Sommige bijwoordelijke constituenten kunnen het complement van een voorzetsel zijn. In (1), bijvoorbeeld, vinden we bijwoorden die een plaats uitdrukken als complement; in (2) zijn het bijwoorden die een tijd of tijdsduur aanduiden:
1aVanaf hier moeten we alleen verder.
b De zee kwam toen tot daar.
2aTot straks!
bOok dat probleem is sinds kort grotendeels overwonnen.
cOuderen vertellen graag over vroeger.
Ook sommige circumpositieconstituenten kunnen een bijwoordelijke constituent als complement hebben, zoals in (3):
3aVan daar uit wordt de voedselhulp per vrachtwagen verder vervoerd.
b Zulke initiatieven waren tot nu toe geheel vrijblijvend.
In België zijn de mogelijkheden uitgebreider dan in Nederland om de bijwoorden daar, hier, waar, ergens, nergens en overal te gebruiken als complement van een voorzetsel. In Nederland zijn combinaties met een voornaamwoordelijk bijwoord als complement gebruikelijker: daarnaartoe of daarheen in (4), hierlangs in (5) en ergens van in (6).
4Ze zouden met de auto naar daar rijden. in BN Dit gebruik komt geregeld voor in standaardtalige contexten in het Belgisch-Nederlands en kan als deel van de standaardtaal worden beschouwd. Ook volgens Taaladvies.net  behoort het gebruik tot de standaardtaal. Belgisch-Nederlands
5Zelfs boten worden langs hier vervoerd. in BN Dit gebruik komt geregeld voor in standaardtalige contexten in het Belgisch-Nederlands en kan als deel van de standaardtaal worden beschouwd. Ook volgens Taaladvies.net  behoort het gebruik tot de standaardtaal. Belgisch-Nederlands
6Ken ik u van ergens? in BN Dit gebruik komt geregeld voor in standaardtalige contexten in het Belgisch-Nederlands en kan als deel van de standaardtaal worden beschouwd. Ook volgens Taaladvies.net  behoort het gebruik tot de standaardtaal. Belgisch-Nederlands
Adjectivische constituenten en telwoorden
Op heel beperkte schaal vinden we ook nog andere typen complementen in adpositieconstituenten, zoals de adjectivische constituenten in (7) en de telwoorden in (8).
7aDe sfeer verandert ongemerkt van melancholisch naar luguber.
bIedereen verklaart mij voor gek.
8aHemingway woonde er van 1939 tot 1960.
bSoms moet je even tot tien tellen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Maaike Beliën januari 2021
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 17,../../data/archief/ans2/e-ans/17/body.html;
  Interessante links