Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.1.1.2 Marginale klinkers
Behalve de 16 klinkers die samen de vocaalinventaris van het Nederlands vormen, heeft het Nederlands ook een aantal zogenaamde marginale klinkers (leenvocalen): klinkers die niet productief zijn in het Nederlands en die enkel in een beperkt aantal leenwoorden voorkomen. Een eerste groep zijn de lange tegenhangers van inheemse korte (ongespannen) klinkers, zoals geïllustreerd in Tabel 1; een tweede groep zijn de (extra) lange versies van de gespannen klinkers i, y, u, zoals in de voorbeelden in Tabel 2; en ten slotte zijn er de genasaleerde, lange versies van inheemse korte klinkers zoals in Tabel 3.
Er doet zich veel variatie voor in de uitspraak van leenwoorden; dat geldt ook voor de leenwoorden in Tabellen 1-3.
Tabel 1. Lange tegenhangers van inheemse korte klinkers
εː enquête, beige, ordinair, crème
œː oeuvre , freule
ɔː zone, rose
ɑː cast , basketball
Tabel 2. Lange versie van gespannen klinkers
analyse , expertise, team
centrifuge
rouge, cruise
Tabel 3. Genasaleerde lange versies van inheemse korte klinkers
ε̃ː enfin, mannequin
œ̃ː parfum
ɑ͂ː enfin, chanson, restaurant, croissant, branche
ɔ͂ː chanson
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links