Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.7.2 De vormen
Verder lezen
Een overzicht van de niet-zelfstandige en de zelfstandige vormen van de vragende voornaamwoorden wordt respectievelijk in schema 5.14 en schema 5.15 gegeven.
schema 5.14: De niet-zelfstandige vragende voornaamwoorden.
enkelvoud m.b.t.het-woorden welk; wat voor (een)
m.b.t. de-woorden welke; wat voor (een)
meervoud welke; wat voor (een)
schema 5.15: De zelfstandige vragende voornaamwoorden.
vragend naar personen wie; welk(e); wat voor (een)
vragend naar niet-personen wat (watte); welk(e); wat voor (een)
Niet in de schema's opgenomen zijn de genitiefvormen wiens en wier [5.7.5].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links