Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.5.2.2.i Inleiding
Verder lezen
Voor voorwaartse samentrekking in nevenschikkingen van hoofdzinnen geldt als bijkomende regel dat samentrekking van een zinsdeel dat achter de voor-pv staat, ook samentrekking vereist van die persoonsvorm. Vergelijk:
1Jan kreeg gisteren een boek en Mieke (-) eergisteren (-).
2Jan kreeg gisteren een boek en Mieke kocht eergisteren (-).uitgesloten
In dit laatste geval kan wel achterwaartse samentrekking toegepast worden:
3Jan kréég gisteren (-) en Mieke kócht eergisteren een boek.
Zie voor een mogelijke uitzondering op deze regel onder ii 2.
In ii worden enkele mogelijkheden voor voorwaartse samentrekking besproken, naar gelang van de aard en het aantal van de weggelaten delen en de complicaties die zich daarbij eventueel kunnen voordoen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links