Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.1.6 Reduplicatie
Reduplicatie is de verdubbeling van een woord, of van een deel ervan. In het Nederlands wordt volledige reduplicatie gebruikt om samenstellingen te maken met de betekenis ‘prototypische X’, waar X de betekenis van het desbetreffende basiswoord is. Voorbeelden van dit type reduplicatie worden gegeven in (1):
Bron: Kersten (2014).
1aGa je naar huis-huis?
bDat is niet echt huilen-huilen.
cVind je hem leuk-leuk?
De vraag in zin (1a) kan bijvoorbeeld gesteld worden aan een student die op kamers woont in een universiteitsstad, maar ook naar zijn echte huis, het huis van zijn ouders, kan gaan. Dat ouderlijk huis is dan het huis-huis. Qua vorm zijn dit soort woorden samenstellingen.
Een samenstelling als mensenmens is geen geval van reduplicatie, en betekent: ‘een mens die graag met andere mensen omgaat’.
Dit gebruik van verdubbeling wordt contrastieve focusreduplicatie genoemd. Een voorbeeld is het gebruik van meisje-meisje in de volgende zin:
211 dingen die je herkent als je een meisje-meisje bent.
www.girlscene.nl 
Door de reduplicatie worden hier het contrast met andere denkbare referenten van meisje, en de prototypische eigenschappen van een meisje opgeroepen. Een ander voorbeeld: "Ja, maar is-'ie leuk… of is-'ie leuk-leuk?"
Een tweede type volledige reduplicatie zien we in woorden als
3blabla, boemboem, hèhè, hoho, kielekiele, klopklop, pingping, toitoi, wafwaf, woefwoef
Het gaat hier vaak om herhaling van klanknabootsende woorden en tussenwerpsels, die intensiteit kan oproepen. Een voorbeeld van dit woordgebruik is de volgende tekst uit de Belgische televisiesoap Thuis:
Blabla betekent ‘praten’, boemboem betekent ‘doen’, zie ook het Vlaams woordenboek .
4Da’s allemaal show. Je kent hem toch? Veel blabla en weinig boemboem.
Thuis, aflevering #1683, 2004
Gedeeltelijke reduplicatie zien we in de volgende woorden die ook klanknabootsend zijn. Er is systematische wisseling tussen een hoge en een lage klinker.
5bimbam, ginnegappen, kriskras, mikmak, prietpraat, rimram, tiktak, wipwap
De twee klinkers die elkaar afwisselen, verschillen maximaal van elkaar qua articulatie: de ɪ of de i in de eerste lettergrepen zijn hoge voorklinkers, en de ɑ of de a in de laatste lettergreep lage achterklinkers. Er is daardoor sprake van een maximaal klankcontrast tussen deze twee lettergrepen.
Verder zijn er gedeeltelijke reduplicaties zoals ietsiepietsie, waarbij de twee delen slechts verschillen wat betreft de eerste medeklinker(s). Sommige van zulke woorden hebben een verbindingselement zoals -e (snoez-e-poes) of -de (hol-der-de-bolder, opp-er-de-pop):
6hapsnap, hocuspocus, hutjemutje, ietsiepietsie, kinnesinne, schorriemorrie
hittepetitje, lellebel, snoezepoes
holderdebolder, hoteldebotel, jemigdepemig
Dergelijke woorden hebben vaak een bewust speels karakter.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links