Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.2.3.1.ii.6 Het onderwerp is een constituent met eenheidsbetekenis
Verder lezen
Ook een meervoudig onderwerp waarin geen nevenschikking voorkomt, kan soms als een eenheid opgevat worden. In de volgende zinnen betekent negen maanden 'een periode van negen maanden', duizend boeken 'een bestand van duizend boeken', drie glazen bier 'het drinken van drie glazen bier' en zestig seconden 'een tijdsspanne van zestig seconden'. Dergelijke onderwerpen met eenheidsbetekenis moeten of kunnen in zinnen waarin een min of meer algemene uitspraak wordt gedaan, gecombineerd worden met een enkelvoudige persoonsvorm:
1Negen maanden is een hele tijd.
2Duizend boeken lijkt me niet veel voor een bibliotheek.
3Drie glazen bier betekent/betekenen niets voor hem.
4Ik wist niet dat zestig seconden zo lang konden/kon duren!
Vergelijk hiermee de volgende zinnen, waarin een enkelvoudige persoonsvorm onmogelijk is:
5Negen maanden waren voorbijgegaan.
6Er zijn duizend boeken aangekocht.
7Er stonden drie glazen bier op de tapkast.
8Die zestig seconden hebben lang geduurd!
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links