Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.5.3.9.ii Adjectivische constituenten in de partitieve genitief
Verder lezen
Een adjectivische constituent in de zogenaamde partitieve genitief (de kern van de adjectivische constituent krijgt een s-uitgang) kan nabepaling zijn bij de niet-collectiverende onbepaalde voornaamwoorden iets, niets (niks), iemand, niemand, wat, genoeg, voldoende, allerlei, allerhande, velerlei, bijv.:
1iets typerends
2iets heel raars
3niets wezenlijks
4iemand anders
5wat lekkers
6(Je hebt) genoeg stoms (gezegd.)
7allerhande moois
Meer voorbeelden hiervan treft men aan in [6.4.2.1/1].
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Ook na het vragende wat voor kan een genitief voorkomen, bijv.:
iWat voor leuks is daar nu aan?
Het is echter twijfelachtig of hier sprake is van een nabepaling in de genitief. Gevallen met wat voor gedragen zich anders dan de bovengenoemde gevallen in 1 t/m 7.Wat kan bijv. los van de rest vooraan in de zin geplaatst worden:
iiWat is daar nu voor leuks aan?
In dit opzicht komt de constructie overeen met die van een zin als iiia, waarin wat ook los van de rest kan voorkomen:
iiiaWat voor leuke zinnen zijn dat?
bWat zijn dat voor leuke zinnen?
In het laatstgenoemde voorbeeld is zinnen de kern. Zinnen congrueert immers met de persoonsvorm zijn. Parallel daaraan zou men derhalve ook kunnen aannemen dat in i en ii leuks de kern is en niet een nabepaling. Zie in verband hiermee ook [21.3.5.3].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links