Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.16 De bepaling van beperking
Verder lezen
1
De bepaling van beperking (bepaling van restrictie) bevat een beperking op de rest van de zinsinhoud of een deel daarvan.
2
Deze bepaling kan tot uitdrukking gebracht worden door de volgende taalelementen.
 1. Voorzetselconstituenten;
  Als voorzetsels worden hier vooral gebruikt:
  aangaande behoudens betreffende buiten in jegens omtrent qua van voor
  Als voorzetseluitdrukking komen onder andere voor:
  met betrekking tot ten aanzien van ten opzichte van met uitzondering van
  Voorbeelden:
  1Aangaande de zaak Jaspers kan ik u geen mededelingen doen.
  2Hij was mijn meerdere in rang.
  3Qua vormgeving vind ik dat schilderij toch meer geslaagd.
  4Jegens zijn collega' s gedroeg hij zich gereserveerd.
  5Mijn vader is timmerman van beroep.
  6Voor een kabouter was hij groot.
 2. Het voornaamwoordelijk bijwoord daaromtrent en het bijwoord dienaangaande, bijv.:
  7Daaromtrent/dienaangaande moeten wij ons van commentaar onthouden.
 3. Beperkende bijzinnen (restrictieve bijzinnen), ingeleid door de voegwoorden of voegwoordelijke uitdrukkingen behalve dat, (in) zover(re), (voor) zover en dat, alsook onvolledige zinnen met behalve en uitgezonderd. Voor de behandeling wordt verwezen naar [10.3.11]. Enkele voorbeelden:
  8Behalve dat ik me ziek voel, heb ik ook nog problemen met mijn buren.
  9Dat is zover ik weet nog niet betaald.
  10Gaat deze trein naar Amsterdam, dat u weet?
  Voor zinnen met wat (...) betreft : zie 9.4.2 Een overzicht van voorzetseluitdrukkingen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links