Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.3.5.1 Inleiding
Verder lezen
In de lijsten [2.3.5.2] [2.3.5.3] zijn van de onregelmatige werkwoorden-a de zogenaamde 'hoofdtijden' vermeld; dit zijn:
 • de infinitief;
 • de enkelvoudsvorm van het imperfectum;
 • het voltooid deelwoord.
Van deze hoofdtijden kunnen met behulp van de algemene regels [2.3.2] alle werkwoordsvormen worden afgeleid.
De onregelmatige werkwoorden-a kunnen verdeeld worden in:
 • half onregelmatige (waar het imperfectum op -te of -de dan wel het voltooid deelwoord op -d of -t uitgaat) en
 • geheel onregelmatige (waar dat niet het geval is).
In de lijsten (of in de noten) zijn samenstellingen en afleidingen in het algemeen alleen opgenomen als hun vervoeging afwijkt van die van het grondwoord. Verder zijn alleen grondwoorden vermeld; soms is hier echter om praktische redenen van afgeweken (zo bijv. verbannen naast het minder gebruikelijke grondwoord bannen).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links