Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.5.3.2 Achterwaartse samentrekking
Verder lezen
Toepassing van de algemene regels van [27.5.1] resulteert in zinnen als:
1Hij zei dat Jos op de bánk (-) en dat Pat op het béd lag.
2Hoe kan hij beweren dat Billy korte stóp (-) en dat Jimmy eerste hónkman zou zijn?
3Hij vroeg zich af of gewest Noord Bóómsma (-) en of gewest Zuid-Oost Smééts zou kiezen.
4Het is de gewoonte dat ik voor hém (-) (-) en dat hij voor míj de kaarten schudt.
Voorbeelden waarin ook stukken van zinsdelen samengetrokken worden:
5Hij vroeg me niet of hij een beroep kon doen óp (-) maar of hij gebruik kon maken ván die informatie.
6Ik dacht dat Jan twéé (-) en dat Dirk dríe nieuwe boeken had.
7Die dame vroeg hoe je naar Wést- en hoe je naar Oóst-Afrika moest reizen.
8Jans mededeling morgen niet te kúnnen (-) en ook niet te mógen gaan zwemmen, kwam niet helemaal onverwacht.
9Toen ik gisteren mócht (-) en toen ik vanmorgen móest koken, dacht ik daar het mijne van.
Zoals uit de voorbeelden blijkt, krijgen het laatste restant en de parallelle delen in de volgende leden extra klemtoon.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links