Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
10.3.3.2 De inhoud van de rompzin gaat in de tijdsorde vooraf aan die van de bijzin: voor, voordat, eer, eerdat, aleer, vooraleer, alvorens; tot, totdat
Verder lezen
1
Van de voegwoorden voor, voordat, eer, eerdat, aleer, vooraleer en alvorens behoren aleer, vooraleer en alvorens tot formeel taalgebruik; vooraleer is ook regionaal (het komt met name in België buiten formeel taalgebruik voor). Het voegwoord alvorens kan zowel een gewone als een beknopte bijzin inleiden. Voorbeelden:
1Voor(dat) mijn man 's morgens naar zijn werk gaat, laat hij de hond uit.
2Eer(dat) we hiermee klaar zijn, moeten we nog heel wat werk verzetten.
3 Vooraleer ik dit stuk onderteken, wens ik eerst mijn adviseurs te raadplegen.formeel,regionaal
4Alvorens/aleer de grens van het beloofde land overschreden werd, stierven er drie pioniers.formeel
5Alvorens deze opdracht te aanvaarden, wil ik afscheid nemen van mijn gezin.formeel
De voegwoorden voor(dat) en vooral eer(dat) worden ook gebruikt om uit te drukken dat men het in de bijzin vermelde als negatief ervaart, bijv.:
6Ik moet wel heel ver heen zijn eer ik een Nederlandse grammatica ga schrijven.
2
Bij de voegwoorden tot en totdat valt het einde van de in de rompzin uitgedrukte werking samen met het begin van wat in de bijzin wordt aangeduid. Voorbeelden:
7We moeten thuisblijven tot de babysit er is.
8Ik bleef bij hem zitten totdat hij sliep.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links