Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.4.5.4 De allomorfie van uitheemse suffixen
In uitheemse woorden treedt suffixallomorfie op in de vorm van een wisseling tussen voor- en achterklinkers in uitheemse, aan het Frans ontleende suffixen, voor een volgend uitheems suffix. In het woord fundamenteel bijvoorbeeld staat in de laatste lettergreep de voorklinker e. Maar in het daarvan afgeleide woord fundamentalisme staat er in plaats van een e een a in de stam fundamental-. Deze wisseling tussen voor- en achterklinkers, doet zich alleen voor in een aantal typen uitheemse woorden, en is ontleend aan het Frans, de historische bron van dit type woorden.
Tabel 1.
-eel > -aal eventu-eel eventu-al-iteit
fundament-eel fundament-al-isme
mor-eel mor-al-iteit, mor-al-isme
ration-eel ration-al-iteit, ration-al-isme
-air > -aar complement-air complement-ar-iteit
milit-air milit-ar-isme, mili-ar-ist
popul-air popul-ar-iteit
vulg-air vulg-ar-isme
-eur > -oor direct-eur direct-or-aat
inferi-eur inferi-or-iteit
inspect-eur inspect-or-aat
superi-eur superi-or-iteit
-eus > -oos curi-eus curi-os-iteit
monstru-eus monstru-os-iteit
nerv-eus nerv-os-iteit
religi-eus religi-os-iteit
Bij de overgang tussen -eel en -aal wordt de klinker niet alleen een achterklinker, maar ook verlaagd. Dat komt doordat de directe tegenhanger van de e de o is, maar die is gerond: de ongeronde tegenhanger is daarom de a.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juli 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links