Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
30.2.1.3 Het verschil tussen puntgebeurens en eindpuntgebeurens
Verder lezen
Het verschil tussen puntgebeurens en eindpuntgebeurens is betrekkelijk klein. Een en dezelfde situatie kan in de praktijk zowel tot de ene als tot de andere aspectuele klasse gerekend worden. Dit komt doordat men het verloop of de voortgang van een situatie kan rekken of juist comprimeren. Zo zal bijvoorbeeld de zin:
1De raket ontplofte.
doorgaans als een puntgebeuren gekenschetst worden. Maar als we denken aan de ontploffing van de Challenger, waarvan de beelden herhaaldelijk vertraagd op het journaal werden vertoond, dan is het duidelijk dat die ontploffing een zekere tijd duurde. De zin De raket ontplofte zou in deze context ook wel als een eindpuntgebeuren gekarakteriseerd kunnen worden. Derhalve neemt men beide aspectuele klassen ook wel samen en komt men tot een onderscheiding van drie aspectuele klassen, zoals weergegeven in schema 30.2:
schema 30.2: Aspectuele indeling in drie klassen.
toestand activiteit (eind) puntgebeuren
begrenzing - - +
verloop/geleding - + +
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links