Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.1.1.2 Gewone of logische aaneenschakeling
Verder lezen
In een gewone of logische aaneenschakeling worden de verschillende taalelementen die als leden fungeren, verbonden op grond van hun inhoudelijke verwantschap. Voorbeelden (nevenschikkingen zijn gecursiveerd, behalve als een voorbeeld in zijn geheel nevenschikking is, zoals 4; als daar aanleiding toe is, kunnen ook andere woorden gecursiveerd zijn):
1De cineast had reeds bekendheid verworven met grafisch werk en met enkele dichtbundels.
2Hij werkt vlug en effectief.
3De legende van Beatrijs is een literair belangrijk en stichtend verhaal.
4De volwassenen hebben gepokerd en de kinderen hebben gemiezemausd.
5Cultuur en een wereldvreemde pompeusheid gaan er meestal samen.
6Lucht bestaat uit zuurstof, stikstof, wat koolzuur, edelgassen en enkele sporen ozon.
De gewone aaneenschakelingen kan men dan nog indelen op grond van hun collectief of distributief karakter (zie [24.4.1]). Distributief zijn de nevenschikkingen in de zinnen 1 t/m 4, collectief de nevenschikkingen in de zinnen 5 en 6, alsook in de volgende zinnen:
7Frederik zit tussen Niek en François.
8De vlag is geel en rood.
9Jij en ik vormen het ideale paar.
10Het was een strijd op leven en dood.
Een groot aantal gewone aaneenschakelingen zijn gestereotypeerd (zie(24.3.2, sectie 5)). Sommige vaste verbindingen hebben zelfs hun betekenis van aaneenschakeling verloren, doordat de betekenis van het geheel niet meer te herleiden is tot de betekenis van de leden. Voorbeelden zijn:
af en toe nu en dan hier en daar een en ander
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links