Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.9.3.1 De vormen
Verder lezen
Een overzicht van de in de ANS als niet-collectiverend onbepaald voornaamwoord of equivalent daarvan behandelde vormen wordt gegeven in schema 5.19.
schema 5.19: De niet-collectiverende onbepaalde voornaamwoorden en equivalenten.
niet-zelfstandig zelfstandig
(een) zeker(e); iemand, niemand;
(de/het) een of ander(e), de een of ander,
deze of gene; deze of gene;
welk(e)...ook (maar), wie/wat/welk(e)...ook (maar),
onverschillig/om het even/gelijk/eender wie/wat/welk(e); onverschillig/om het even/gelijk/eender welk(e);
de/het eerste (...) de/het beste; de/het eerste (...) de/het beste;
iets, niets, wat,
het een of ander, (het) een en ander;
enig(e), enkele, wat, enig(e)(n), enkele(n), wat,
een paar, sommig(e), een paar, sommig(e)(n),
deze en gene; deze(n) en gene(n);
verscheidene, verschillende, verscheidene, verschillende,
ettelijke, menig(e); ettelijke, menig(e);
menigeen;
genoeg, voldoende, zat; genoeg, voldoende, zat;
die en/of die, dat en/of dat, die en/of die, dat en/of dat,
dit en/of dit, dit en/of dat dit en/of dit, dit en/of dat
Niet in de schema opgenomen zijn de genitiefvormen andermans, iemands en niemands en een aantal andere buigingsvormen [5.9.3.3].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links