Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
10.3.10 Voegwoorden van omstandigheid: zonder (dat); in plaats van (dat), in plaats dat
Verder lezen
Het woord zonder en de uitdrukking in plaats van kunnen beknopte bijzinnen met een infinitief met te alsmede dat-zinnen inleiden die we bijwoordelijke bijzinnen van omstandigheid noemen. In de woordgroep in plaats van dat kan van weggelaten worden, zodat de voegwoordelijke uitdrukking in plaats dat ontstaat. Zowel in plaats van dat als in plaats dat behoren tot informele taal. Voorbeelden:
1aZonder op of om te kijken liep hij door.
bHij liep door zonder dat hij op of om keek.
2In plaats van eerst te vertellen waar hij voor kwam, begon hij meteen uit te varen.
3In plaats (van) dat hij nou eerst eens rustig vertelde waar hij voor kwam, begon hij meteen te schelden.informeel
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links