Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.24.ii Vallen
Verder lezen
Het werkwoord vallen kan in een aantal gevallen gebruikt worden zoals het verplicht groepsvormende zijn (met infinitief met te; zie [18.5.4.15/ii]). Ook deze constructie heeft gewoonlijk een modaal-passieve betekenis die te omschrijven is als 'passief deelwoord + kunnen + worden'(en enkele keer neigt de betekenis naar 'moeten', zie de voorbeelden 4 en 5 hieronder). Anders dan bij zijn komt de constructie met vallen niet voor in voltooide tijden. De infinitief staat bij voorkeur aan het begin van de werkwoordelijke eindgroep. Enkele voorbeelden:
1Aan het besluit viel niet te tornen.
2Ik vrees dat daar niets aan te veranderen zal vallen.
3Och, wat valt er nog meer te vertellen?
4Ze deed gewoon altijd wat er te doen viel.
5Ze zeggen dat er met die nieuwe instructeur niet te lachen/spotten valt.
In deze voorbeelden kan vallen in principe door zijn vervangen worden.
Een zin als Er valt hier te zwijgen en te werken ('moeten') behoort niet tot de standaardtaal. In plaats hiervan kan wel een omschrijving met moeten of horen te gebruikt worden.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links