Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.3.1 Inleiding
Verder lezen
Wat de vervoeging betreft vallen de Nederlandse werkwoorden uiteen in drie groepen: de regelmatige werkwoorden, de onregelmatige werkwoorden-a en de onregelmatige werkwoorden-b.
De vervoeging van de regelmatige werkwoorden is geheel te bepalen door toepassing van algemene regels [2.3.2]. Voor de vervoeging van de onregelmatige werkwoorden-a is behalve toepassing van de algemene regels ook kennis van de 'hoofdtijden' noodzakelijk (bijv. schrijven - schreef - geschreven; eten - at - gegeten; lopen - liep - gelopen) [2.3.5]. De onregelmatige werkwoorden-b ( hebben, kunnen, mogen, willen, zijn (wezen) en zullen) vertonen in hun vervoeging zoveel onregelmatigheden dat een volledige opgave van het vormenbestand het meest praktisch is [2.3.6].
In dit onderdeel worden enkel de vormelijke aspecten beschreven van de categorieën die bij de vervoeging een rol spelen. Zie voor het gebruik van de onderscheiden categorieën [2.4].
Opmerking
Verdieping
Opmerking
De regelmatige werkwoorden worden in andere grammatica's vaak 'zwakke werkwoorden' genoemd; het grootste deel van de onregelmatige heet dan 'sterke werkwoorden', een klein gedeelte daarvan 'onregelmatig zwakke'.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links