Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
8.6.1.1 Globale karakterisering
Verder lezen
De klinker in er wordt uitgesproken als een sjwa, alleen bij nadrukkelijke uitspraak als de e van pet; als spreektaalvariant komen d'r en (na stemloze medeklinkers) t'r voor.
Dit is misschien het enige wat men in het algemeen van er - in al zijn verschillende gebruikswijzen - kan zeggen. Het is al de vraag of men wel van 'het woord er' kan spreken: de opvatting dat er meer woorden er zijn (homoniemen) is goed te verdedigen. Een andere vraag is tot welke woordsoort 'het woord er' gerekend moet worden. Sommige gebruikswijzen van er hebben een bijwoordelijk karakter, andere een voornaamwoordelijk. Taalhistorisch gezien zijn in het modern Nederlandse er twee woorden samengevallen: een verzwakte vorm van daar (in sommige gevallen is er dan ook door daar te vervangen) en een woord dat teruggaat op een genitiefvorm van een persoonlijk voornaamwoord.
Een gezamenlijke behandeling van de verschillende gebruikswijzen van er leek in de ANS de voorkeur te verdienen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links