Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.3.1.9 De klinker ɪ
De ɪ is een ongeronde, half gesloten, ongespannen voorklinker. Deze klinker komt voor in woorden als pit pɪt, zin zɪn en bil bɪl. De klank wordt doorgaans als i gespeld. Figuur 1 toont de positie van ɪ in het klinkerdiagram.
Figuur 1. Positie van ɪ in het klinkerdiagram (Bron: Gussenhoven 1992: 47)
Verder lezen
Articulatie
De ɪ is een ongeronde, half gesloten, ongespannen voorklinker. Bij de productie van ɪ verplaatst het hele tonglichaam zich naar voren, maar net iets meer naar achteren dan bij de articulatie van e.
Figuur 2 is een MRI-afbeelding van de ɪ in pit, gerealiseerd door een mannelijke spreker uit de Randstad.
Figuur 2. MRI-afbeelding van de ɪ in pit (Bron: Rietveld & Van Heuven 2016: 67)
Duur
De ɪ is fonetisch gezien kort. De absolute duur hangt onder andere af van factoren als spreekstijl en spreeksnelheid. Volgens Van der Harst (2011: 323-324) is de gemiddelde duur van de ɪ voorafgaand aan respectievelijk een s en een t 104 ms en 87 ms in het Nederlands-Nederlands, en 84 ms en 77 ms in het Belgisch Nederlands.
Akoestische eigenschappen van de klinker ɪ
Tabellen 1 en 2 geven een aantal voorbeeldzinnen met ɪ in verschillende fonologische contexten voor het Nederlands-Nederlands en Belgisch Nederlands. Een overzicht van de referentiewaarden voor de eerste en tweede formant (F1 en F2) van de ɪ in het Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands wordt gegeven op Taalportaal .
Tabel 1. Geluidsbestanden, golfvormen en spectrogrammen voor ɪ in verschillende fonologische contexten in het Nederlands-Nederlands.
Woordgroep Fonologische context Geluidsbestand Golfvorm/spectrogram
dat zit erin vóór obstruent
schiet 'm met spin de lucht in vóór sonorant
dat zo’n pil een uitkomst kan zijn vóór vloeiklank
Tabel 2. Geluidsbestanden, golfvormen en spectrogrammen voor ɪ in verschillende fonologische contexten in het Belgisch-Nederlands.
Woordgroep Fonologische context Geluidsbestand Golfvorm/spectrogram
ik zit met een crisis in het Midden Oosten vóór obstruent
een enorme spin vóór sonorant
de uitvinding van de pil vóór vloeiklank
Fonologische analyse van de klinker ɪ
 • Distinctieve kenmerken
  De distinctieve kenmerken van ɪ kunnen als volgt worden gespecificeerd: [–hoog, –laag, –gespannen, –rond, –achter].
 • /ɪ/ als ongespannen klinker
  De ɪ wordt door sommige fonologen beschouwd als de ongespannen tegenhanger van e. De klank wisselt af met e in woordparen als lid – leden , schip – schepen, en schip – scheepje.
  Zie Taalportaal  voor een uitgebreide argumentatie voor de aanname dat ɪ de ongespannen tegenhanger is van e.
Literatuur
Eijkman (1937), Collins & Mees (1984), Gussenhoven (1992), Adank et al. (2004), Jacobi (2009), Van der Harst (2011), Botma et al. (2012),  Rietveld & Van Heuven (2016).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links