Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
21.7.2.2.4 Overige elementen
Verder lezen
Bijwoordelijke bepalingen die geen voorzetselconstituent zijn, staan normaal in het middenstuk. Toch kunnen we bepalingen van tijd of van modaliteit ook achter de tweede pool aantreffen wanneer ze geen wezenlijk deel van de mededeling uitmaken, maar veeleer als een minder belangrijk detail fungeren (vergelijk i 3), bijv.:
1Ik |kom| dat wel even |brengen| morgen.
2Jullie |zullen| daar nog wel een brief over |krijgen| volgende week.
Dergelijke bepalingen kunnen als laatste zinsdeel niet sterk beklemtoond worden. Ook sommige voegwoordelijke bijwoorden kunnen op deze manier wel eens op de laatste zinsplaats voorkomen, bijv.:
3We |hebben| Joost al lang niet meer |gezien| trouwens.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links