Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.8.4.4 De apostrof
De apostrof wordt in de eerste plaats gebruikt in meervoudsvormen van zelfstandige naamwoorden waarvan de orthografische vorm uitgaat op een enkele klinkerletter. Het meervoud van opa wordt niet gespeld als opaas, maar als opa’s. De spelvorm met apostrof doet recht aan het Beginsel van vormovereenkomst. Hier volgen voorbeelden van deze spelling:
1ski’s, accu’s, ave’s, auto’s, baby’s
Als er geen terugleesbaarheidsprobleem ontstaat, wordt de apostrof niet gebruikt, zoals in de volgende meervoudsvormen van zelfstandige naamwoorden:
2lentes, abonnees, procedés, essays
Anders dan in het Engels wordt het genitiefsuffix -s na een klinkerletter alleen van een apostrof voorzien als terugleesbaarheid in het geding is:
3opa’s boek; maar: Jans hoofd, Annettes fiets
De apostrof wordt voor het genitiefsuffix ook op een andere manier gebruikt: als markering van een genitiefsuffix na een woord dat op een s uitgaat. Dit suffix is onhoorbaar krachtens de fonologische regel van Degeminatie:
4Jans’ buren (versus Jans buren), Mies’ vriendinnen, Bush’ gekonkel
De apostrof kan ook gebruikt worden om aan te geven dat een letterreeks als deel van een woord moet worden opgevat als een afkortingswoord (5a), als een afgekort woord (5b), of als een zwak grammaticaal woord (5c):
5atv’tje, tv’s, UHD’er, A4’tje;
bA’dam (= Amsterdam)
c’s [s] morgens, m’n [mən] man, ’t [t] gaat wel.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij september 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links