Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.4.8.6 Functies van het futurum exactum (v.t.t.t.)
Verder lezen
Zoals in [2.4.8.2/i4] aangegeven is, kan de relatie tussen de betrokken grootheden bij het futurum exactum als volgt voorgesteld worden:
... s...w - r
Voorbeelden zijn:
1Op 29 januari 2008 zal het ruimteschip de dampkring van de planeet bereikt hebben.
2Morgen om deze tijd zal de executie al voltrokken zijn.
Het gaat hier om belangrijke gebeurtenissen, waarvan men met enige nadruk wil aangeven dat ze in de toekomst voltooid zullen zijn. Toch zou in 1 en 2 ook heel goed het perfectum gebruikt kunnen worden, net zoals ter uitdrukking van het futurum dikwijls het presens gebruikt wordt:
3Op 29 januari 2008 heeft het ruimteschip de dampkring van de planeet bereikt.vergelijk 1
4Morgen om deze tijd is de executie al voltrokken.vergelijk 2
Het gebruik van het perfectum in deze functie is heel gewoon in zinnen die worden ingeleid met de voegwoorden tot(dat) of voor(dat). Voorbeelden:
5Wacht even met het maken van die foto totdat ik mijn koffie heb opgedronken.
6Je gaat niet weg voor je je excuses hebt aangeboden.
Dat de toekomstige werking als voltooid wordt voorgesteld, blijkt duidelijk als we 5 vergelijken met 7, waarin geen perfectum maar een presensvorm wordt gebruikt:
7Wacht even met het maken van die foto totdat ik mijn koffie opdrink.
In 5 moet het koffiedrinken voltooid zijn als de foto gemaakt wordt (bijv. omdat de spreker niet koffiedrinkend gefotografeerd wil worden), in 7 moet de foto juist gelijktijdig met het koffiedrinken worden gemaakt (bijv. omdat de spreker gefotografeerd wil worden met een kopje koffie in zijn hand).
Het futurum exactum is een werkwoordstijd die in gesproken taal weinig gebruikt wordt. Zo is 8 heel ongewoon te noemen:
8Wacht even met het maken van die foto totdat ik mijn koffie zal hebben opgedronken.twijfelachtig
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links