Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.5.3.3.i Inleiding
Verder lezen
Naast de algemene regels voor samentrekking op zinsniveau (zie [27.5.1]) geldt voor voorwaartse samentrekking op het niveau van bijzinnen de bijkomende regel dat weglating van een element (al dan niet direct) achter het zinsverbindende woord ook weglating van dat woord vereist. Het zinsverbindende woord kan dus niet resteren. Deze regel geldt zowel voor zinnen met achter-pv als voor beknopte bijzinnen met een zinsverbindend element. Vergelijk:
1aBetsy zei dat Billy korte stop zou zijn en (-) Jimmy eerste honkman (-).
bBetsy zei dat Billy korte stop zou zijn en dat Jimmy eerste honkman (-).uitgesloten
2aHij ging weg om bij de bakker brood te halen en (-) bij de apotheker aspirines (-).
bHij ging weg om bij de bakker brood te halen en om bij de apotheker aspirines (-).uitgesloten
Een uitzondering op deze regel wordt in ii 2 vermeld.
In ii illustreren we welke gemeenschappelijke delen en welke combinaties daarvan samengetrokken kunnen worden.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links