Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
26.6 Nevenschikking zonder verbindingswoord
Verder lezen
1
De bijzondere vormen van nevenschikking kunnen vaak zonder verbindingswoord voorkomen. De nevenschikkingen waarvoor dit niet geldt, zijn die met en en of waarvan de leden in een conditionele relatie staan (zie [26.1.1.1], [26.2.1.2] en [26.2.1.3]). Vergelijk:
1aKom boven en ik gooi je de trap af.
bKom boven, ik gooi je de trap af. ( in dezelfde betekenis)
2aLoop door of je krijgt een bekeuring.
bLoop door, je krijgt een bekeuring. ( in dezelfde betekenis)
3aFeta wordt van geitemelk gemaakt, of wist je dat al?
bFeta wordt van geitemelk gemaakt, wist je dat al? ( in dezelfde betekenis)
4aMorgen gaan we wandelen, of het moet regenen.
bMorgen gaan we wandelen, het moet regenen. ( in dezelfde betekenis)
2
In andere gevallen is nevenschikking zonder verbindingswoord meestal wel mogelijk. Soms wordt de betekenisrelatie tussen de leden expliciet aangeduid door andere taalelementen, bijv. voegwoordelijke bijwoorden. Enkele voorbeelden, waarin het mogelijke maar weglaatbare voegwoord tussen haakjes staat:
5Een grote man - (en) het was nog wel een kolonel - kwam de trap op gestormd.
6Hier volgt een beschrijving - (of) althans een poging tot beschrijving - van de nevenschikking zonder verbindingswoord.
7Hij komt niet, (want) hij is immers ziek.
8Ik voel me niet lekker, (dus) ik ga maar eens vroeg naar bed.
9Hoe oud ben je? (Maar) dat mag ik misschien helemaal niet vragen?
10Hoe oud ben je? (Want) ik moet namelijk dit formulier invullen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links