Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
26.7.3 Vorm
Verder lezen
1
Een balansschikking bestaat uit twee zinnen met voor-pv, verbonden door of, die niet omkeerbaar zijn, en waarvan de eerste een 'negatief element' bevat:
niet geen niemand niets nooit nergens nauwelijks pas weinig
, enz. (zie hiervoor: [18.5.4.4/iiic]).
2
Twee zinnen in balansschikking kunnen in hun geheel ondergeschikt gemaakt worden en als zinsdeel(stuk) in een andere zin fungeren. De voorzin heeft dan achter-pv, de of-zin houdt de voor-pv. Voorbeelden:
1Het is een feit dat hij er niet aan twijfelt of alles komt in orde.
2Hij geloofde alles wat ze zei, zodat hij niet beter wist of ze was een halve heilige.
3Het was een man die nauwelijks op straat kon komen of alle meisjes vlogen op hem af.
3
Naar de vorm zijn de mogelijkheden in de voorzin van de in [26.7.2] onderscheiden types [4], [5] en [6] beperkt: in type [4] en [5] kunnen vrijwel geen andere zelfstandige werkwoorden voorkomen dan die in de gegeven voorbeelden; in type [6] zijn er nog wel enkele variaties denkbaar, bijv.
het kan niet anders ik weet niet beter/anders ik dacht/vermoedde niet(s) anders
, bijv.:
4Ik weet niet beter/anders of hij wordt voorzitter.
Voor de of-zinnen van deze types en voor de beide zinnen van de types [1], [2] en [3] gelden binnen de omschreven betekenisverhoudingen geen bijzondere beperkingen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links