Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.2.3.ii De 'richtingsbepaling-vanwaar?'
Verder lezen
Ter uitdrukking van een richtingsbepaling die antwoord geeft op de vraag 'vanwaar?', kunnen de volgende taalelementen gebruikt worden.
 1. Voorzetselconstituenten;
  De voornaamste voorzetsels die hier voorkomen, zijn:
  • de voorzetsels in engere zin uit, van, vanaf en vanuit;
  • de achtergeplaatste voorzetsels uit en vandaan (dit laatste altijd in combinatie met een gewoon voorzetsel; zie [9.3.4]);
  • de voorzetselcombinaties (van) onder...uit, van...af en van...uit.
  Voorbeelden zijn:
  1Ik kom van de markt.
  2We liepen van Zoetermeer naar Leiden.
  3Hij kwam net uit bed.
  4Vanaf dit punt kun je het goed zien.
  5Ze kwam kwaad de kamer uit.
  6De kinderen kropen onder het bed vandaan.
  7Hoe ver is dat van Nijmegen vandaan?
  8Kom van dat dak af!
 2. Voornaamwoordelijke bijwoorden met de onder [a] genoemde voorzetsels of vandaan;
  Voorbeelden zijn:
  9Blijf niet langer in bed liggen; kom eruit.
  10De stad waar ik vandaan kom, ligt drie dagreizen naar het zuiden.
  11Je hebt nu lang genoeg op het dak gezeten; kom er nou maar eens vanaf.
  Voor de woorden vanwaar en vandaar : zie(8.7.3, sectie 7) en vergelijk(20.10.8, sectie 2, element[3]).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links