Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.6.3.3.6 Verwijzingsmogelijkheden van dat (en dit)
Verder lezen
De verwijzingsmogelijkheden van dat zijn dezelfde als die van het persoonlijk voornaamwoord het (zie 5.2.5.2/2), met uitzondering van het gebruik als voorlopig onderwerp. Vergelijk:
1aHet schijnt dat er vanavond een vergadering is.
bDat schijnt dat er vanavond een vergadering is.uitgesloten
Het aanwijzend voornaamwoord dit heeft in principe dezelfde verwijzingsmogelijkheden als dat, maar wordt alleen gebruikt bij nadrukkelijke verwijzing, bijv.:
2A: Wie zijn die heren? B: Dit is de voorzitter en dat de secretaris.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links