Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.15 De bepaling van omstandigheid
Verder lezen
1
De bepaling van omstandigheid geeft de omstandigheden aan waaronder de door het gezegde uitgedrukte werking plaatsvindt.
2
Deze bepaling kan uitgedrukt worden door de volgende taalelementen.
 1. Voorzetselconstituenten;
  Als voorzetsels worden onder andere gebruikt:
  bij in met onder zonder
  Voorbeelden:
  1We vertrokken bij helder weer, maar keerden terug onder stromende regen.
  2In een wat landerige stemming begon hij aan een nieuw hoofdstuk.
  3Wij slapen altijd met open raam.
  4Onder grote hilariteit knipte de burgemeester het verkeerde lint door.
  5De conferentie eindigde zonder noemenswaard resultaat.
 2. Bijzinnen van omstandigheid;
  Als voegwoorden en voegwoordelijke uitdrukkingen worden onder andere gebruikt:
  zonder (dat) in plaats van (dat) in plaats dat
  Voor de behandeling wordt verwezen naar [10.3.10]. Enkele voorbeelden:
  6Hij kwam binnen zonder dat ze iets merkten.
  7Zonder iemand te groeten verdween hij.
  8In plaats van te werken zat ze hele dagen in de tuin.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links