Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
10.3 Onderschikkende voegwoorden
Verder lezen
 • [10.3.1] Inleiding
 • [10.3.2] Grammatisch verbindende voegwoorden: dat, of
 • [10.3.3] Voegwoorden van tijd
 • [10.3.4] Voegwoorden van causaliteit: omdat, doordat, aangezien, daar, vermits (dewijl, doordien, naardien, nademaal, overmits, wijl); door, met; dat
 • [10.3.5] Voegwoord van gevolg: zodat
 • [10.3.6] Voegwoorden van graadaanduidend gevolg: dat, dan dat, om
 • [10.3.7] Voegwoorden van doel: dat, opdat; om, teneinde
 • [10.3.8] Voorwaardelijke voegwoorden: als, wanneer, indien, ingeval, zo; mits, tenzij, tenware
 • [10.3.9] Voegwoorden van toegeving (concessieve voegwoorden)
 • [10.3.10] Voegwoorden van omstandigheid: zonder (dat); in plaats van (dat), in plaats dat
 • [10.3.11] Beperkende voegwoorden: behalve (dat), uitgezonderd; in zover(re), (voor) zover; dat
 • [10.3.12] Uitbreidende voegwoorden: behalve (dat); laat staan (dat)
 • [10.3.13] Voegwoorden van verhouding: naargelang, naarmate; hoe (...hoe), hoe (...des te)
 • [10.3.14] Voegwoorden van vergelijking
 • [10.3.15] Voegwoord van modaliteit: naar
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links